монголын өндөр даралттай шахмал түлш боловсруулах машин