румын улс Хятадтай хүдрийн худалдааг сэргээж байна