Гэрийн нөхцөлд үйлдвэрлэсэн машины өртөг хамгийн бага зардлаар