орон нутгийн хошин шогийн үйлдвэрүүд хямдралтай худалдааны төв