алтны хүдрийн чулуулгийн ашиглалтын хяналтын самбар