db бүтээгдэхүүний ашигт малтмалын бутлуурын суурийн хувьцаа