шохойн чулуу боловсруулах үйлдвэрийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө 18550