хүндийн хүчний алт олборлох шилдэг тоног төхөөрөмж