бохир нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцыг цэвэрлэх